LOVE-SERTIFISERING

  

LOVE-sertifisering er en forpliktende prosess som skal inspirere bedrifter til å engasjere seg i å bygge sosiale verdier i lokalsamfunnet. Gjerne gjennom å engasjere seg i prosjekter i Drømmebanken. 

Når det kommer til ordet LOVE,  så tenker man kanskje umiddelbart på det engelske ordet for kjærlighet. Det er bra. Kjærligheten skal ligge som en grunnmur i alt som skjer i denne sertifiseringsprosessen. Kjærlighet til verden, til menneskene som bor der og de lokalsamfunn vi skaper oss. Men ordet kan også leses på norsk -  nemlig som det «å love», noe som innebærer at man gir et løfte. At man forplikter seg til noe som leder til utvikling. Et løfte går forbi alt som heter prat  -  det innebærer at man tar et ansvar til handling. Vår bruk av ordet LOVE innebærer alt dette -  men mest av alt er det forkortelse for: LOkalt Varig Engasjement. 

Vår sertifiseringsprosess handler om alt dette. Kjærlighet, ansvar og et varig engasjement for eget lokalsamfunn. Det handler om å ta et aktivt valg om å bidra med det man kan - der man er. Lokalsamfunnet bygges av alle de innbyggere og aktører som fyller det. Det er summen innbyggerne og aktørene, våre handlinger og holdninger som skaper miljøet vi er en del av. LOVE-prosessen handler om å styrke bevisstheten rundt dette ansvaret. Ordet VARIG er sentralt. Vi ønsker at våre LOVE-sertifiserte organisasjoner har et varig perspektiv på sitt engasjement.  Det innebærer stabilitet j satsingen, noe som er en forutsetning for å kunne skape utvikling. Kontinuitet gir nemlig mot til å satse.  

To nivåer
Sertifiseringen kan gjennomføres på to nivå:

Grunnsertifiseringen tar 2 timer og gjennomføres i en «fellesklasse» med representanter fra ulike bedrifter. 5 –10 stk pr. klasse. Bedriften lager seg da en forpliktende handlingsplan for LOVE, under veiledning fra en LOVEagent. Bedrifter som LOVEgodkjennes får bruke LOVEsertifieringsmerket og får et sertifiseringsdiplom. LOVEsertifiseringen fornyes årlig.

I LOVEinclusive kjøres prosessen innad i den enkelte bedrift, med kickoffforedrag og gruppearbeid der bedriftens ansatte i fellesskap med ledelsen kommer fram til hvilke konkrete områder de ønsker å engasjere seg i. En slik prosess har til hensikt å forankre LOVEfilosofien i bedriften for å skape intern motivasjon, begeistring, og stolthet.

Hvorfor LOVE?
Av den enkle grunn at verden trenger det. Det er rett og slett livsnødvendig for at samfunnsutviklingen skal gå i en sunn og bærekraftig retning. Så enkelt og så klisjeaktig er det. Bedrifter som tar sitt samfunnsansvar på alvor, og iverksetter tiltak som gir sosial avkastning er med på å bidra til at verden blir et bedre sted å leve. Det handler om dobbel verdiskapning. Og det handler om den doble bunnlinje.

 

 

 

Powered by: Artworx AS

Login Admin