etatlogo liten       

Begeistringsetaten er en ideell organisasjon som jobber for å styrke de sosiale verdiene i lokalsamfunnet. Våre fire grunnpilarer er:

Fellesskap, tilhørighetsfølelse, engasjement og begeistring.

Vi skal igjennom vår virksomhet bevisstgjøre, engasjere og inspirere innbyggere og aktører på en slik måte at det utløser handlekraft og varige positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Spesielt er vi opptatt av å gi barn og unge muligheter til å både påvirke og bidra! Team Experience og Lysnisseprosjektet er våre viktigste konsepter i forhold til dette. Her kan du lese mer om våre alle våre 6 begeistringskonsepter.

Begeistringsetaten ble etablert i 2008 som en forening, men våren 2014 endret vi organisasjonsform og ble et ideelt aksjeselskap. Les mer om ideele aksjeselskap og hva som skiller dem fra ordinære aksjeselskap her: 

Grunnmuren i vår virksomhet er Drømmebanken, en nettbasert portal for lokalt engasjement, handlekraft og skapertrang. Nettløsningen tilbys kommuner/bydeler som ønsker et  begeistringsskapende og innovativt verktøy som gjør det enklere (og morsommere!) for innbyggere og aktører å involvere seg i skape positiv aktivitet i eget lokalsamfunn.  

 

Powered by: Artworx AS

Login Admin