ÅS KOMMUNE

Ås kommune var den andre  kommunen i landet som fikk Begeistringsetat, men den første kommunen som fikk Drømmbank. Dette skjedde i 2010 da Ås Begeistringsetat ble etablert. Drømmenbanken var den gang kun i manuell versjon. Det ble da satt inn flere hundre drømmer fra både skoler, lag/foreninger og innbyggere. Noen av disse vil også videreføres til den nye nettbaserte filialen.  Det ble avholdt et drømmevalg høsten 2010, og vinnerdrømmen herifra resulterte i at foreningen Breivolls Venner ble dannet. Les mer om Breivolls Venner og deres oppdrag her: 

Ås kommunes nettbaserte Drømmebank åpnet i januar 2015, og filialen er finanisiert av Ås kommune og Spydeberg Sparebank avd. Ås. 

Etablering av Begeistringsrådet er i gang og de vil på sitt første møte sette dato for innbyggerkonferansen og drømmevalget for 2015. 

Inntil dette er på plass så er kontakperson for Drømmebankfilialen i Ås:

Rikke Soligard 
Tlf: 402540030

Epost: post@begeistringsetaten.no 

Powered by: Artworx AS

Login Admin