SKI KOMMUNE

Ski kommune var den første kommunen i landet som fikk sin egen Begeistringsetat. Det var i 2008. Det var først i 2010, da vi etablerte Ås Begeistringsetat at vi fikk ideen om å lage en Drømmebank. Ski kommune skulle ikke få sin egen drømmebank før løsningen for denne ble nettbasert. De gikk da inn som pilotkommune og testet ut løsningen høsten 2014. Les mer om drømmebanken her:

Drømmebankpartnere: Ski kommune og Ski storsenter

Drømmevalg: August 2015

Begeistringsråd: 

Rikke Soligard, Leder Begeistringsetaten

Kristin Midtbø, Artworx

Jostein Sandvik, Forebyggende avdeling Follo politidistrikt

Mette Skrikerud, Kultursjef Ski kommune

Pablo Riber Lòpez, engasjert innbygger og innehaver av Pablos Pizza

Henrik Godager Berge, Leder Askim Sparebank avd. Ski 

Hans-Erik Eriksen, Hovedtrener A-laget Follo Fotball

Martin Gray, Daglig leder/redaktør ØB

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by: Artworx AS

Login Admin